Elnura's adviesraad is een orgaan dat het bestuur van deze organisatie (stichting) adviseert. In tegenstelling tot het Bestuur heeft de Raad van Advies geen bevoegdheid om te stemmen over corporate zaken, noch een juridische verantwoordelijkheid. Elnura heeft deze adviesraad, om te kunnen profiteren van de kennis van anderen, zonder de kosten of formaliteit van het Bestuur