Geschiedenis

Stichting Elnura is op 4 februari 2004 opgericht door Jan van Bremen. Hij had in de periode daarvoor kennis gemaakt met Kirgizië toen hij als beroepsmilitair werkzaam was op Manas, de luchtmachtbasis bij Bishkek, waar Nederlandse militairen en vliegtuigen waren gestationeerd. De confrontatie met de nood en armoede in Bishkek is de basis geweest voor het oprichten van Stichting Elnura.

2018 06 01 Begin vakantieIn 2010 heeft Aleid van der Spek haar activiteiten om de straatkinderen in Bishkek te helpen, ondergebracht bij Stichting Elnura. Zij had in 2001 het probleem van de straatkinderen met eigen ogen gezien tijdens een bezoek aan een bevriende Nederlandse vrijwilligster bij de NGO Center for the Protection of Children (CPC) in Bishkek. Vanaf die tijd heeft zij op persoonlijke titel geld ingezameld voor duidelijk omschreven projecten ten behoeve van de straatkinderen. Toen zij eind 2009 voor de keuze stond stoppen of doorgaan, maar dan met een officiële status, was de weg naar Jan van Bremen en Stichting Elnura snel gevonden.

Stichting Elnura vormt nu een goede basis om te werken aan verbetering van de leefomstandigheden van kinderen die vaak moeten werken voor het gezinsinkomen, niet naar school gaan en op straat leven. Kortom: voor kinderen in moeilijke leefsituaties.