Doelstelling

Het doel van Stichting Elnura is een steentje bij te dragen aan de verbetering van de leefomstandigheden van kansarme kinderen in moeilijke leefsituaties, in het bijzonder in Kirgizië. Zij wil dit bereiken in nauwe samenwerking met lokale sociale organisaties, die ter plaatse werken aan het realiseren van ditzelfde doel. Stichting Elnura heeft ook in andere landen meegewerkt aan enkele projecten, veelal op het gebied van de medische zorg. Dat blijft de stichting doen als het op haar pad komt.

2012 shelter buiten eten

Veel kinderen moeten in Kirgizië werken voor het gezinsinkomen en kunnen niet naar school. Ze leven het grootste deel van de dag op straat. Andere kinderen leven dag en nacht op straat, omdat ze hun ouders verloren hebben of van huis zijn weggelopen,

 
De statuten van Stichting Elnura verwoorden de doelstelling als volgt:
Het ledigen van humanitaire nood, in het bijzonder in Kirgizië op basis van de beginselen van de Civil Society. Deze beginselen staan voor een maatschappelijke sfeer waarin men onder andere opkomt voor de rechten van de zwakkeren en waarin burgers gezamenlijk door hen zelf gestelde doelen kunnen verwezenlijken. De doelgroep bestaat uit zelfstandige sociale organisaties die gericht zijn op opvang en verzorging van hulpbehoevende jongeren en ouderen.

Mocht u de statuten in zijn geheel willen lezen dan sturen wij u met alle plezier - per e-mail of per post - een exemplaar toe. U kunt de statuten aanvragen via ons contactformulier.