Doelstelling

Osh Akil traint kinderenHet doel van Stichting Elnura is een steentje bij te dragen aan de verbetering van de leefomstandigheden van kansarme kinderen in moeilijke leefsituaties, in het bijzonder in Kirgizië. Wij willen dit bereiken in nauwe samenwerking met lokale sociale organisaties, die ter plaatse werken aan het realiseren van ditzelfde doel. Stichting Elnura heeft ook in andere landen meegewerkt aan enkele projecten, veelal op het gebied van de medische zorg. Dat blijft de stichting doen als het op haar pad komt.

Veel kinderen moeten in Kirgizië werken voor het gezinsinkomen en kunnen niet naar school. Ze leven het grootste deel van de dag op straat. Er zijn ook kinderen die dag en nacht op straat leven, omdat ze hun ouders verloren hebben of van huis zijn weggelopen,

De statuten van Stichting Elnura verwoorden de doelstelling als volgt:
Het lenigen van humanitaire nood, in het bijzonder in Kirgizië op basis van de beginselen van de Civil Society. Deze beginselen staan voor een maatschappelijke sfeer waarin men onder andere opkomt voor de rechten van de zwakkeren en waarin burgers gezamenlijk door hen zelf gestelde doelen kunnen verwezenlijken. De doelgroep bestaat uit zelfstandige sociale organisaties die gericht zijn op opvang en verzorging van hulpbehoevende jongeren en ouderen.

Als u de statuten in zijn geheel wilt lezen dan sturen wij u met alle plezier - per e-mail of per post - een exemplaar toe. U kunt de statuten aanvragen via ons contactformulier.

Meer over ons

Eerste Stationsstraat 37
2712 HB Zoetermeer

Tel. +31 (0)79316 2142
E-mail: info@elnura.nl
Website: www.elnura.nl

IBAN: NL38ABNA0429616465
BIC: ABNANL2A

KvK registratie: 09140732
RSIN: 815836041

doneren

nieuwsbrief

linkedininstagram57facebook