Kirgizië

kaart kirgizi nl klDe Republiek Kirgizië grenst in het noorden aan Kazachstan en in het oosten aan China. Het land is bergachtig en heeft geen verbinding met zee. Het wordt gedomineerd door het Tien Shan-gebergte met veel hoge pieken, gletsjers en bergmeren. Zo'n 94% ligt 1.000 m. boven zeeniveau met een gemiddelde hoogte van 2.750 m. Kirgizië is bijna vijf keer zo groot als Nederland en er wonen ruim 5,8 miljoen mensen. De meerderheid van de Kirgiezen woont op het platteland. Son Kul naar Naryn 2017Het dichtst bevolkte deel ligt in het noorden, in en om de hoofdstad Bishkek. De tweede grote stad is Osh in het westen. Het dunst bevolkt zijn het oosten en zuidoosten in het Tien Shan-gebergte.

Ongeveer 75% van de bevolking is officieel Moslim, in het algemeen liberaal, waarschijnlijk omdat de Kirgiezen van oorsprong nomaden zijn, die zeer gesteld waren op hun vrijheid.

Landschap 02Er heerst een landklimaat, waarbij in de zomer de temperatuur kan oplopen tot bijna 40°C en in de winter kan dalen tot -25°C.

Economische situatie

Het land is wat inkomen betreft een laag middeninkomensland met een economie die wordt gedomineerd door minerale winning, landbouw en de verwachting dat burgers die in het buitenland werken, geld overmaken (zo’n 25% van het BBP). Katoen, wol en vlees zijn de belangrijkste landbouwproducten, hoewel alleen de export van katoen enige omvang kent. Andere exporten zijn goud, kwik, uranium, aardgas en elektriciteit.

waterkrachtHet land heeft geprobeerd buitenlandse investeringen aan te trekken om haar exportbasis uit te breiden, met inbegrip van de bouw van dammen voor waterkracht. Het buitenland voor Kirgizische werknemers is voornamelijk Rusland en Kazachstan. Na een forse terugval tijdens de financieel-economische crisis tot 2013 trekken deze inkomsten weer aan.

Na de onafhankelijkheid in 1991 (na het uiteenvallen van de Sovjet Unie) heeft Kirgizië markthervormingen snel geïmplementeerd, zoals het verbeteren van de regelgeving en het opzetten van grondhervormingen. In 1998 was Kirgizië het eerste land van de Gemenebest van Onafhankelijke Staten dat in de Wereldhandelsorganisatie geaccepteerd werd. De overheid heeft veel van zijn eigen aandelen in publieke ondernemingen geprivatiseerd.

Ondanks deze hervormingen heeft het land in het begin van de jaren negentig een sterke daling van de productie gehad. Daarna hebben de wereldwijde financiële crisis, dalende olieprijzen en regionale economische tegenwind economieën in Centraal-Azië beschadigd. De afgelopen jaren is er weer sprake van een trage groei. De regering van Kirgizië blijft afhankelijk van buitenlandse donorsteun om zijn jaarlijks begrotingstekort van ongeveer 4 tot 5% van het BBP te financieren.

Toetreding in augustus 2015 tot de Euraziatische Economische Unie (EEU) moesten de handel en investeringen versterken, maar de teruglopende economie in Rusland en China en de lage grondstofprijzen hebben de eigen economische groei van Kirgizië belemmerd. Terwijl het lidmaatschap van de EEU de Kirgizische arbeidsmobiliteit binnen de lidstaten heeft vergroot, is de verwachte snelle uitbreiding van handel en investeringen niet gerealiseerd.

Sinds de toetreding tot de EEU is de Republiek Kirgizië doorgegaan met het harmoniseren van haar wetten en voorschriften, hoewel veel lokale ondernemers dit proces bekritiseren als onsamenhangend en onvoldoende. Belangrijke voorwaarden voor toekomstige groei zijn voortgang in de bestrijding van corruptie, verbetering van administratieve transparantie, herstructurering en diversificatie van de binnenlandse industrieën en het aantrekken van buitenlandse hulp en investeringen. 

Laatste stand van zaken ...... lees hier

WETENSWAARDIGHEDEN

Betekenis van "Kyrgyzstan", beschrijving van de vlag, munteenheid, bevolkinsopbouw en meer ..... lees hier