Introductie Center for the Protection of Children

2012-05 Logo CPC nw.E

Center for the Protection of Children (CPC) is een duurzame, onafhankelijke Niet-Gouvernementele Organisatie (NGO) in Bishkek, de hoofdstad van Kirgizië die de rechten van kinderen op toegang tot openbare diensten, een gezinsomgeving en een leven zonder geweld verdedigt en bevordert. 

2020 11 website CPC introCPC is opgericht in 1998 met als missie het beschermen van de rechten en belangen van kinderen in moeilijke leefsituaties (MLS) voor een harmonieuze ontwikkeling in het gezin en de samenleving door middel van opleiding, psychologische en juridische ondersteuning en de organisatie van psychosociale steun voor de gezinnen en gemeenschappen waarin zij leven en het bevorderen van sociale samenwerking en betrokkenheid van alle belanghebbenden.

CPC komt ook nadrukkelijk op voor de rechten van het kind conform het binnen de Verenigde Naties in 1989 gesloten Verdrag inzake de Rechten van het Kind. In een samenwerking met andere NGO’s activeert CPC de autoriteiten en 'het publiek' om ze bewust te maken van de problematiek van de kinderen in MLS. 

2020 11 website CPC intro 02De doelgroep van CPC is kinderen van 6 tot 16 jaar in moeilijke leefsituaties (MLS) volgens de kindercode van de Kirgizische Republiek van 10 juli 2012. Volgens deze code gaat het om "kinderen die zonder ouderlijke zorg zijn achtergelaten, kinderen met een handicap, kinderen die in strijd handelen met de wet, slachtoffers van geweld of misdaad, kinderen van gezinnen met een laag inkomen, werkende kinderen, verwaarloosde kinderen, straatkinderen, kinderen in conflict- en noodgebieden, wier levensactiviteit objectief wordt verstoord als gevolg van de omstandigheden, evenals kinderen die deze omstandigheden niet alleen of met behulp van hun families niet kunnen overwinnen." Naast de kinderen in MLS zijn ook de ouders, leerkrachten, artsen, maatschappelijk werkers die met kinderen in MLS werken, vertegenwoordigers van lokale en nationale overheden die deel uitmaken van het kinderbeschermingssysteem, onderdeel van het programma. 2020 11 website CPC intro 03

Voor dakloze kinderen heeft CPC een 'thuis' in het pand, waarin ook de kantoren en de keuken van CPC gevestigd zijn. Deze kinderen worden professioneel begeleid en voorbereid op terugkeer naar het gezin en naar school.

Daarnaast heeft CPC bij de twee grootste markten (Dordoi- en Osh-markt) in Bishkek een dagopvang voor de in het programma opgenomen kinderen. Die markten hebben een aanzuigende werking op (plattelands)gezinnen, waarvan de ouders weinig of geen toekomstperspectief hebben en denken het geluk in de stad te vinden. Deze interne migranten komen vaak zonder papieren, waardoor ze geen huisvesting krijgen en geen beroep kunnen doen op sociale regelingen en gezondheidszorg. De kinderen kunnen niet naar school en moeten werken voor de kost.

2019 05 Bezoek aan Dordoikinderen 04

 

In de dagopvang krijgen de  kinderen dagelijks eens warme maaltijd, medische en sociale zorg en educatieve begeleiding.

Voor meer informatie over bijvoorbeeld de werkwijze van CPC > lees meer ....