ANBI

GEGEVENS ten behoeve van ANBI-REGISTRATIE, Zoetermeer, maart 2022

Statutaire naam

Stichting Elnura

RSIN/fiscaal nummer   815836041
ANBI-status ja
Contactgegevens Eerste Stationsstraat 37
2712 HB   ZOETERMEER
Telefoon 079 3162142
www.elnura.nl
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
bank NL38ABNA 0429616465
Bestuur A.H. (Aleid) van der Spek, voorzitter / secretaris
G. (Gert) Meijer, penningmeester
vacature
Beleidsplan 2023-2025  > download
Beloningsbeleid De bestuursleden vervullen hun functie geheel belangeloos, evenals de vrijwilligers.
Doelstelling

Missie

Stichting Elnura richt zich voornamelijk op steun aan onder de armoedegrens levende ouderen en al dan niet dakloze werkende straatkinderen in Kirgizië/Kyrgyzstan, een vroegere Sovjetrepubliek in Centraal Azië, die sinds 1991 zelfstandig is. Deze verzelfstandiging heeft helaas niet voor de hele bevolking de economische omstandigheden verbeterd.

Statutaire doelstelling

Het ledigen van humanitaire nood, in het bijzonder in Kirgizië op basis van de beginselen van de Civil Society. Deze beginselen staan voor een maatschappelijke sfeer waarin men onder andere opkomt voor de rechten van de zwakkeren en waarin burgers gezamenlijk door hen zelf gestelde doelen kunnen verwezenlijken. De doelgroep bestaat uit zelfstandige sociale organisaties die gericht zijn op opvang en verzorging van hulpbehoevende jongeren en ouderen.

Activiteiten

Stichting Elnura draagt met fondsenwerving voor duidelijk omschreven projecten haar steentje bij aan de verbetering van de leefomstandigheden van kansarme kinderen in moeilijke leefsituaties in het bijzonder in Kirgizië. Zij wil dit bereiken in nauwe samenwerking met lokale sociale organisaties, die ter plaatse werken aan het realiseren van ditzelfde doel. Stichting Elnura heeft ook in andere landen meegewerkt aan enkele projecten, veelal op het gebied van de medische zorg. Dat blijft de stichting doen als het op haar pad komt.

Financiële verantwoording Jaarverslag 2022 inclusief jaarrekening 2022

Eerste Stationsstraat 37
2712 HB Zoetermeer

Tel. +31 (0)79316 2142
E-mail: info@elnura.nl
Website: www.elnura.nl

IBAN: NL38ABNA0429616465
BIC: ABNANL2A

KvK registratie: 09140732
RSIN: 815836041

doneren

nieuwsbrief

linkedininstagram57facebook