Privacy

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is per 25 mei 2018 van toepassing. Daaraan gekoppeld is ons nieuwe privacystatement verschenen.

Stichting Elnura

Statutair gevestigd te Arnhem, secretariaat Eerste Stationsstraat 37, 2712 HB Zoetermeer, verwerkt persoonsgegevens. In deze Privacystatement leest u waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt, hoe u uw recht op privacy kunt uitoefenen en krijgt u overige informatie die voor u van belang is in dit verband. Deze privacystatement is van toepassing op alle activiteiten van Stichting Elnura, inclusief haar website.

Algemeen

De bescherming van de privacy van onze (oud)donateurs, Nieuwsbriefontvangers, vrijwilligers en medewerkers vinden wij belangrijk en daarom gaan wij uiteraard zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens. Voor een goede bedrijfsvoering is het van belang om een aantal gegevens, waaronder persoonsgegevens, vast te leggen. We gebruiken deze gegevens o.a. om toezeggingen en overeenkomsten vast te leggen en uit te voeren en om alle hiervoor genoemden optimaal van dienst te zijn. We verwerken niet meer gegevens dan absoluut noodzakelijk en gaan er strikt vertrouwelijk mee om. Stichting Elnura behandelt en beveiligt persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en verwerkt deze volgens de Europese Verordening AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor welke doeleinden verwerkt Stichting Elnura uw persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens om diverse diensten en taken goed te kunnen uitvoeren. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigd belang. Hierbij gaat het om de onderstaande activiteiten:

 • Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met donateurs en anderen.
 • Het verwerken en administreren van donaties, giften en toezeggingen.
 • Het informeren van de buitenwacht over onze activiteiten en de resultaten van projecten, programma’s en geleverde hulp, veelal in de vorm van Nieuwsbrieven.
 • Het aanbieden van diensten, het promoten van Stichting Elnura, het sturen van nieuwsbrieven, het uitvoeren van marketingdoelen.
 • Het aangaan van een samenwerking met derde partijen.
 • Het voldoen aan de wettelijke verplichting tot registratie.
 • Het archiveren van gegevens bij juridische procedures en voor historische, statistische en wetenschappelijke doeleinden.
 • Het verzamelen van informatie voor beleidsdoeleinden en management rapportages.

Welke persoonsgegevens verzamelt Stichting Elnura?

Wij registreren de volgende gegevens:

 • NAW gegevens (naam, adres, woonplaats)
 • geboortedatum
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer (IBAN)
 • uit e-mils tussen u en Stichting Elnura

Wij ontvangen de persoonsgegevens via het contact met u, maar in voorkomende gevallen ontvangt Stichting Elnura ook persoonsgegevens via derden, voor zover dat wettelijk is toegestaan.

Hoe zorgt Stichting Elnura voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

Stichting Elnura neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens. Stichting Elnura deelt persoonsgegevens alleen met derden overeenkomstig de bepalingen in deze Privacystatement.

In opdracht van Stichting Elnura kunnen zakelijke dienstverleners bepaalde activiteiten voor de stichting verzorgen. Wij maken afspraken met deze partijen om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten “verwerkersovereenkomsten”.

Tenzij het in deze Privacystatement is genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden, behalve als u daar zelf expliciet toestemming voor hebt gegeven.

Stichting Elnura verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw persoonsgegevens worden bewaard in overeenstemming met de AVG en niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Als u niet wilt dat wij gegevens verstrekken aan bepaalde ontvangers of als u wilt dat wij u niet meer benaderen, dan kunt u dat bij ons kenbaar maken. In elke nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid om u af te melden via de afmeldlink onderaan. Voor afmelding van onze overige diensten kunt u altijd contact met ons opnemen, telefonisch, schriftelijk of per e-mail.

Hoe kunt u uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Stichting Elnura. Geef daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen. Dit is echter slechts mogelijk voor zover de wettelijke verplichtingen dat toelaten; dat geldt met name voor de wettelijke bepaalde bewaartermijnen.
Houd er rekening mee dat het nodig kan zijn uw identiteit te controleren met een kopie van een legitimatiebewijs.

Stuur uw verzoek voor inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens naar:
Stichting Elnura
Eerste Stationsstraat 37
2712 HB Zoetermeer
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van deze Autoriteit vindt u ook uitgebreide informatie over de AVG en alles wat te maken heeft met persoonsgegevens.

Online dienstverlening en privacy

Stichting Elnura onderhoudt de volgende website www.elnura.nl / www.elnura.com Onze website gebruikt een beveiligd protocol voor gegevensuitwisseling, herkenbaar aan https:// waarmee het adres van onze webpagina’s begint. De toegang tot persoonsgegevens die u verstrekt via onze webformulieren is daardoor afgeschermd.

Links

Op onze websites kunnen links staan naar websites die niet bij Stichting Elnura horen. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop deze externe partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u bij vragen of twijfel het privacybeleid van deze partijen te raadplegen.

Overige bepalingen

 • Alle medewerkers en vrijwilligers van Stichting Elnura die toegang hebben tot persoonsgegevens, hebben geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor externe medewerkers die namens ons werken. Op handhaving wordt strikt toegezien, omdat u te allen tijde moet kunnen rekenen op vertrouwelijke behandeling van uw gegevens.
 • De geheimhoudingsplicht geldt niet als wettelijk voorschriften anders bepalen. Wij zijn verplicht ieder datalek te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij houden ons aan die meldplicht. Betrokkenen worden geïnformeerd als dat in het kader van deze meldplicht aan de orde is.
 • Stichting Elnura kan deze privacystatement wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. We adviseren u daarom, wanneer het voor u van belang is, deze privacystatement en de datering ervan regelmatig te controleren.
 • Het bestuur heeft deze verklaring voor het laatst gewijzigd op 8 mei 2018.

Contact

Heeft u nog vragen of opmerkingen over het gebruik van persoonlijke gegevens door Stichting Elnura, stuur dan een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. o.v.v. privacystatement of neem contact met ons op via 079-3162142.


Eerste Stationsstraat 37
2712 HB Zoetermeer

Tel. +31 (0)79316 2142
E-mail: info@elnura.nl
Website: www.elnura.nl

IBAN: NL38ABNA0429616465
BIC: ABNANL2A

KvK registratie: 09140732
RSIN: 815836041

doneren

nieuwsbrief

linkedininstagram57facebook