Welkom

CORONA TREFT KINDEREN van Center for the Protection of Children

2019 dagopvang Dordoi

Alle scholen zijn gesloten. Hoewel de kinderen van Center for the Protection of Children beter af zijn in de dagcentra dan thuis moesten de dagcentra toch sluiten. Ze wonen op een paar vierkante meter, onderwijs op afstand is niet mogelijk en de ouders zijn vaak laaggeletterd en kunnen de onderwijzers niet vervangen. Huiselijk geweld ligt op de loer. Het is niet te voorkomen dat de kinderen in hun ontwikkeling hiermee een stap terug doen. Dat alles gaat CPC en ons aan het hart. 

In vervolg op onze Nieuwsbrief.een update (21-03-2020):
> De kindercrèche is gesloten. 
> De sociaal werkers houden vanuit huis zoveel mogelijk contact met de (ouders van de) CPC-kinderen.2020 03 21 shelter corona 01a

> De kinderen die 24/7 in de shelter van CPC wonen, hebben ondanks "huisarrest" dolle pret samen met 2 sociaal werkers, een kok en een bewaker.

Update (25-03-2020)
> Het aantal geregistreerde besmettingen stijgt. Het zuiden van Kirgizië wordt vooralsnog zwaarder getroffen dan het noorden. De door de overheid getroffen maatregelen zijn verscherpt: Thuis blijven! Alleen naar buiten om naar de supermarkt, apotheek of het ziekenhuis te gaan .....
> ..... met als gevolg dat de sociaal werkers, kok en bewaker in de shelter voor de 24/7 opvang van de kinderen hun diensten niet meer kunnen wisselen.
> Tussen 20.00 en 07.00 uur mag niemand meer de straat op.
> Openbaar vervoer en taxi’s rijden niet meer

CPC heeft besloten de salarissen over maart uit te betalen. Hierna wordt per maand bezien wat de mogelijkheden zijn. Overheidssteun zoals in Nederland is in Kirgizië niet aan de orde.

Laat uw hart spreken. Hartelijk dank daarvoor!

 

Stichting Elnura wil haar steentje bijdragen aan een betere toekomst voor de kansarme, werkende, al dan niet dakloze kinderen in Kirgizië/Centraal Azie. Wij werken daarvoor samen met de lokale Niet Gouvernementele Organisatie Center for the Protection of Children in Bishkek, de hoofdstad van Kirgizië: 

2018 06 01 Begin vakantie

Zo’n kleine 40% van de kinderen van 5 tot 17 jaar is gedwongen om te werken en ongeveer 67% daarvan doet gevaarlijk werk.  

Wij hopen dat de informatie op deze website u enthousiast maakt en u doet besluiten Stichting Elnura te steunen. De kinderen hebben uw hulp hard nodig en zullen u dankbaar zijn.Heeft u vragen, stel ze ons via ons contactformulier.

Bestuur Stichting Elnura